Savitarnos portalas skirtas leisti patiems darbuotojams rengti ir pateikti įvairius dokumentus: prašymus, pareiškimus, pažymas ir kt. Taip pat savarankiškai stebėti savo asmeninę informaciją susijusią su darbo užmokesčiu, atostogomis bei atsakomybėmis įmonėje.

X

Užsakymo forma

IŠBANDYK nemokamai Labbis BONUS Mini sistemą visą mėnesį NEMOKAMAI. Tereikia UŽPILDYTI šią formą ir per vieną darbo dieną atsiųsime specialiai jums sugeneruotą nuorodą prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


PORTALO PRIVALUMAI

  • Darbuotojams suteikiama puiki galimybė (pagal suteiktas teises) matyti apie save tam tikrus duomenis: aktualią informaciją ir duomenis, aktualius ir istorinius dokumentus bei atsiskaitymo lapelius už bet kurį laikotarpį. Taip pat darbuotojas gali elektroninėje erdvėje pildyti ir derinti įvairaus pobūdžio žmogiškųjų išteklių dokumentus, pildyti ir siųsti derinimui FED darbo užmokesčio apskaitai adresuotus prašymus, susijusius su darbo užmokesčiu.
  • Vadovui suteikta galimybė stebėti išsamią informaciją apie savo pavaldinius. Informaciją patogu išfiltruoti įvairiais pjūviais ir diagramomis.
  • Portalas užtikrina galimybę skirstyti informaciją į konfidencialią, prieinamą tik tam asmeniui, informaciją skirtą tik vadovybei, ir viešą – prieinamą visiems darbuotojams.
  • Sistemoje patogu pildyti ir pateikti atostogų ir komandiruočių prašymus bei sekti jų patvirtinimo eigą (tvirtinimo funkcija pritaikyta tik vadovams), esant poreikiui dokumentus atsispausdinti.
  • Sistema nesudėtingai konfigūruojama – administratoriai gali nurodyti vartotojui ar vartotojų grupėms matomus laukus formose ir lentelėse.

NAUDA ORGANIZACIJAI

Bus taupomas personalo darbuotojų laikas, nes dirbantieji galės patys rengti prašymų, pareiškimų, pažymų, įsakymų, komandiruočių dokumentus bei stebėti jų būklę.

Pagerės vidinė įstaigos komunikacija. Portale darbuotojai matys vidinius pranešimus bei įvykius, priskaičiuotą darbo užmokestį, panaudotas ir likusias atostogas, asmenine atskaitomybe valdomą įstaigos turtą.

Darbuotojai jausis kolektyvo dalimi, nes žinos aktualias įstaigos naujienas.

VADOVAMS

Sistema vadovams suteikia unikalią galimybę visą reikiamą informaciją apie savo pavaldinius matyti viename lange: atostogų likučius, etatus, atlyginimus, nedarbingumo ir atostogų istoriją, pensijinį amžių, darbo stažą, komandiruotes, kvalifikacijos kėlimus, kontaktinius telefono numerius ir netgi darbuotojų darbo ir metų jubiliejus.

Itin patogiu būdu informaciją galima filtruoti naudojant pjūvius ir diagramas. Taip pat vadovai iškart yra informuojami apie pateiktus atostogų ir komandiruočių prašymus ir turi galimybę juos tvirtinti ir keisti jų būseną tiesiog pačioje sistemoje.

Darbuotojų informacija yra saugi ir kontroliuojama.