Žmogiškųjų išteklių  valdymo ir administravimo informacinė sistema, sistemingai veikianti ir apimanti resursų planavimo, darbuotojų atrankų, darbo sutarčių, mokymų, kvalifikacijos kėlimų ir darbuotojų vertinimų valdymą bei stebėseną.

X

Užsakymo forma

IŠBANDYK nemokamai Labbis BONUS Mini sistemą visą mėnesį NEMOKAMAI. Tereikia UŽPILDYTI šią formą ir per vieną darbo dieną atsiųsime specialiai jums sugeneruotą nuorodą prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


RESURSŲ PLANAVIMAS

Etatų valdymas

Etatų apskaita pilnai suderinta su padalinių struktūros pokyčiais, o padalinių struktūra pateikiama patogiu hierarchinio medžio principu. Galėsite matyti laisvus ir užimtus etatus ar vardinius etatų sąrašus ir juos kontroliuoti bei administruoti.

Pareigybės aprašymai

Sistemoje sukurta standartinė pareigybės aprašymų forma yra pasiekiama įvairiems sistemos naudotojams. Visi patvirtinti pareigybių aprašymai saugomi vienoje vietoje, tačiau sukurtos sąsajos ir su kiekvieno darbuotojo profiliu. Visus su pareigybės aprašymais susijusius dokumentus galima atspausdinti.

ATRANKOS

Darbuotojų atranka

Sistema užtikrina efektyvų, maksimaliai automatizuotą darbuotojų atrankų organizavimą: automatinis kandidatų duomenų kaupimas, apdorojimas, rūšiavimas, informavimas, atrankos formų pildymas, archyvavimas, kandidatų ir jų duomenų paieška ir kt.

Naujų darbuotojų adaptacija

Prie darbuotojo duomenų galėsite matyti ir stebėti aktualų naujų darbuotojų pareigybių, kurioms numatytas adaptacijos planas (jį galima sugeneruoti ir grupėms darbuotojų), sąrašą. Šis sąrašas bus matomas ir asmeniniame darbuotojo profilyje.

DARBO SUTARTYS

Darbuotojo įdarbinimas

Įdarbinamo darbuotojo duomenys suvesti į sistemą automatiškai perkeliami ir į kitas susijusias sistemas ar modulius, taip pat yra galimybė siųsti pranešimą, kuris užsipildo automatiškai, ir SODRAI. Įdarbinimo dokumentų rinkinius ir informaciją apie darbuotojus galėsite paprastai pakoreguoti, filtruoti pagal pasirinktus kriterijus ar pjūvius, sekti informacijos kaitą ar atsispausdinti reikiamus dokumentus. Dokumentai sistemoje archyvuojami ir saugoma jų istorija.

Asmens duomenų ir įrašų valdymas

Darbuotojai patys galės pildyti ir keisti savo nurodomus duomenis. Sistema automatiškai informaciją persiųs atsakingiems specialistams. Duomenų pakeitimus galima importuoti į kitas sistemas ir sistemos modulius, taip pat reikiamus dokumentus galima atspausdinti. Apie darbuotojų būsenų pasikeitimus sistemų administratoriai automatiškai gauna pranešimus, o Interneto naršyklės pagalba gali matyti darbuotojų būsenų pokyčius.

Darbo sutarčių apskaitos valdymas

Sistemoje pateikiamas patogus naudoti darbo sutarčių registravimo žurnalas bei sutarčių ir jų pakeitimų valdymas. Sutartis ir pakeitimus galima atsispausdinti. Darbuotojui taip pat suteikiama galimybė peržiūrėti ir atsisiųsti savo darbo sutarties kopiją. Visos darbo sutartys tiesiogiai susiejamos su procesų valdymo moduliu (nėra dubliuojamos).

Darbo sutarties keitimas

Vadovai gali inicijuoti ir rengti nustatytos formos darbo sutarčių keitimo pasiūlymus.. Visus su darbo sutarties keitimu susijusius dokumentus patogu filtruoti pagal pasirenkamus kriterijus ar pjūvius, taip pat archyvuoti, saugoti ir spausdinti. Yra galimybė nustatyti darbo sutarties terminą.

Darbuotojo atleidimas (darbo sutarties nutraukimas)

Darbuotojas pats gali užpildyti standartinę atleidimo iš darbo formą, po to šis prašymas automatiškai importuojamas į visas susijusias sistemas ir sistemos modulius. Po darbo sutarties nutraukimo darbuotojo profilis automatiškai tampa neaktyvus. Pranešimas dėl atleidimo iš darbo automatiškai nusiunčiamas atsakingiems asmenims. Taip pat ir terminuotų darbo sutarčių atveju atsakingi asmenys gauna pranešimus, priminimus apie terminus ir pan. Visa informacija ir susiję dokumentai gali būti stebimi, koreguojami, filtruojami bei spausdinami.

STEBĖSENA IR VALDYMAS

Įsakymų apskaitos procesų valdymas

Įsakymų apskaitos modulis suteikia galimybę kurti ir redaguoti spausdinamų ataskaitų formas bei vesti darbuotojų apskaitą. Įsakymai rašomi pagal šablonus ir  automatiškai realizuojami.

Materialinės atsakomybės valdymas

Sistemoje vykdoma darbuotojų visiškų materialinės atsakomybės sutarčių apskaita susieta su „Materialinių vertybių“ ir „Turto apskaitos“ posistemėmis bei finansų apskaitos sistema.

Neatvykimai į darbą (atostogos, poilsio dienos, neatvykimai administracijos leidimu ir kt.)

Sistema suteikia galimybę apskaityti visų tipų neatvykimus į darbą – visas atostogų rūšis, neatvykimus administracijos leidimu, poilsio dienas, ir t.t. Neatvykimų kategorijos yra lengvai sukuriamos ir koreguojamos, vedama tikslinga neatvykimų apskaitos kontrolė, kuri yra suintegruota ne tik su užmokesčio apskaitos moduliu, bet ir su SODRA.

Komandiruočių valdymas ir vykdymas

Visą informaciją apie komandiruotes galėsite stebėti viename lange, galėsite komandiruotes derinti net keliais lygiais, pasirinkti kompensavimo būdą, formuoti užduotis, ne tik pateikti visus reikiamus dokumentus pagal patogias standartines formas, bet ir esant poreikiui juos atsispausdinti, atlikti komandiruočių analizę bei vesti apskaitą.

Ataskaitų kūrimas

Įdiegtame ataskaitų generatoriuje iš lentelių nesudėtingai atrinksite reikalingus duomenis, visi duomenys pateikiami patogioje grafinėje aplinkoje, kurioje galima atlikti daug veiksmų: pasirinkti lenteles, nustatyti ryšius tarp lentelių, įrašų filtrus, grupavimo, rūšiavimo kriterijus, kurti ir išsaugoti rūšiavimo konfigūracijas, o ataskaitų rezultatus išsaugoti net keliais formatais.

MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Mokymai

Sistemoje realizuotas darbuotojų  kompetencijų ir veiklos  vertinimo procesas, fiksuojamas mokymų poreikis bei mokymų planai, informacija apie mokymų poreikį Jums patogiu būdu yra žymima specialioje sistemos formoje, kuri yra pasiekiama per savitarnos portalą, čia taip pat yra galimybė įkelti visus reikiamus dokumentus susijusius su mokymais ir kvalifikacijos kėlimu. Tokiu būdu, pagal suvestą informaciją, sudaromas mokymų planas. Pilnai įgyvendinta priminimų funkcija.

E-mokymai

Jūsų darbuotojams – tai virtualūs realaus laiko mokymai bei instrukcijos, taupantys darbuotojų laiką. Taip pat interneto naršyklės pagalba galėsite ir patys kurti kvalifikacinius, psichologinius, darbo saugos, įmonės tvarkos ir kitus testus savo darbuotojams.

VERTINIMAS

Darbuotojų veiklos vertinimas

Darbuotojų veiklos vertinimas vykdomas per asmeninius darbuotojų profilius, darbuotojų veiklos vertinimo forma patogiai valdoma ir formuojama, o veiklos vertinimo ataskaitoms ruošti galima naudoti įvairius pjūvius, taip pat galėsite atsispausdinti visus reikiamus dokumentus.

Karjeros planavimas

Pagal personalo grupes sukuriamas karjeros žemėlapis, tokiu būdu suteikiama galimybė darbuotojams stebėti karjeros galimybes savo asmeniniame profilyje.

Darbuotojų apklausos

Sukurdami apklausos formą sistemoje galėsite atlikti darbuotojų apklausą. Apklausos vertinimas yra automatizuotas, visi darbuotojų vertinimai pateikiami grafiniu būdu, taip pat pateikiama dalyvavusių apklausoje darbuotojų statistika, o apibendrinti apklausos vertinimo rezultatai pateikiami ir dalyvavusių darbuotojų asmeniniuose profiliuose.