Registravimosi į švietimo įstaigas portalas

Registravimo į švietimo įstaigas portalas – vieninga sistema apjungianti savivaldybės švietimo skyrių ir pavaldžias švietimo įstaigas, bei užtikrinanti centralizuotą prašymų į švietimo įstaigas apdorojimą, eilių sudarymą bei informacijos ir ataskaitų rengimą, komunikavimui tarp savivaldybės švietimo skyriaus, švietimo įstaigų ir gyventojų.

Tai centralizuota, vieno langelio principu valdoma bendra duomenų bazė, kurioje kaupiama ir saugoma mokinio kortelės informacija: duomenys apie vaiką/ besimokantįjį, tėvų (globėjų) duomenys, mokinio dokumentai, mokyklinė veikla, po mokyklinė veikla, paslaugų poreikis (kaip pavėžėjimas ar spec. poreikiai), pirmenybinė teisė patekti į mokymosi įstaigą, perkėlimo ar patekimo į kitą švietimo įstaigą informacija ir kiti duomenys.

X

Užsakymo forma

IŠBANDYK nemokamai Labbis BONUS Mini sistemą visą mėnesį NEMOKAMAI. Tereikia UŽPILDYTI šią formą ir per vieną darbo dieną atsiųsime specialiai jums sugeneruotą nuorodą prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


GYVENTOJUI

 • Patogus prašymo teikimas švietimo įstaigai elektroniniu būdu.
 • Duomenų ir informacijos apie mokinį bei papildomų dokumentų pateikimas švietimo įstaigai elektroniniu būdu.
 • Prašymo būsenos stebėjimas.
 • Informacijos dėl pateikto prašymo gavimas elektroniniu paštu, sms žinute ar portale.
 • Vietos eilėje stebėjimas.
 • Galimybė keisti suvestą informaciją.

ŠVIETIMO ĮSTAIGAI

 • Patogus projektinių priimamų vaikų sąrašo sudarymas komplektuojant grupes.
 • Ataskaitų generavimas, peržiūra ir spausdinimas.
 • Patogus planuojamų išleisti vaikų sąrašo/skaičiaus sudarymas generuojant ir peržiūrint ataskaitas pagal vaikų amžių.
 • Audito ataskaitų apie atliekamus veiksmus kūrimas.

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO SKYRIUI

Miesto ir kiekvienos atskirai švietimo įstaigos ataskaitų formavimas:

 • Pageidaujančių lankyti vaikų skaičius ir duomenys apie juos.
 • Priimtų vaikų skaičius ir duomenys apie juos.
 • Lankančių vaikų skaičius ir duomenys apie juos.
 • Nepatenkintų prašymų vaikų sąrašus/skaičius.
 • Laisvų vietų skaičius švietimo įstaigose.