Strateginis planavimas

Efektyvi bei integruota strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistema suteikia galimybes gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuoti strateginio planavimo sistemą, supaprastinti valdymo ir kontrolės procesus, padidinanti jų skaidrumą, maksimaliai išnaudoti informacinių technologijų galimybes, bei pritaikyti šiuolaikinius vadybos metodus ir Europinio lygio viešojo administravimo patirtį.

X

Užsakymo forma

IŠBANDYK nemokamai Labbis BONUS Mini sistemą visą mėnesį NEMOKAMAI. Tereikia UŽPILDYTI šią formą ir per vieną darbo dieną atsiųsime specialiai jums sugeneruotą nuorodą prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


PATOGI NAUDOTI
strateginių planų valdymo sistema
 • Strateginis planas ir jo elementai rodomi hierarchinės struktūros principu, kuris yra sudarytas iš elementų (kiekvienam elementui nurodomi tam tikri parametrai) sujungtų į logines struktūras.
 • Rodikliai (parametrai) gali būti apibrėžti keliomis reikšmėmis ir atvaizduojami kaip hierarchinės struktūros elementai.
 • Sistema leidžia strateginį planą susieti su biudžetu, o plano elementus – su finansavimo šaltiniais.
 • Už duomenų parengimą bei pateikimą kiekvienam rodikliui apskaičiuoti atsakingi tik sistemoje nustatyti savivaldybės darbuotojai.
 • Generuojami automatiniai sisteminiai pranešimai.
 • Lėšos apskaitomos naudojant sudėtinius lėšų rodiklius matuojančius lėšų poreikį, patvirtintas lėšas, gautas / negautas lėšas, panaudotas/ nepanaudotas lėšas, lėšų likutį.
VEIKLOS PLANAVIMO IR VALDYMO PROCESŲ
identifikavimui ir aprašymui
 • Sistemoje nesudėtingai galima identifikuoti  ir aprašyti visus su veiklos planavimu ir valdymu susijusius procesus: veiklos planavimo, valdymo modelio rengimo, veiklos vykdymo stebėsenos ir kt.
 • Metodika atvaizduojama schema, kurioje pavaizduoti atliekami veiksmai, gaunami rezultatai, sekantys žingsniai ir t.t.
 • Nurodomi už veiksmus ir rezultatus atsakingi asmenys, pradžios ir pabaigos data, rezultatų perdavimo būdas ir forma.
 • Schema organizuojama kaip hierarchinė struktūra.
 • Galimybė eksportuoti į Microsoft Excel programą nustatytos formos ataskaitas
 • Galima rodiklių reikšmes įkelti iš kitų informacinių sistemų.

FUNKCIONALUMAS

Veiklos planavimo ir valdymo IT įrankio funkcinės charakteristikos:

 • Sukurta programinė įranga išbandyta ir pritaikyta tiražuoti.
 • Suteikiama galimybė įgyvendinti bendrąjį strateginio planavimo savivaldybėse bei susijusiuose struktūriniuose padaliniuose valdymą.
 • Per organizacijos strateginius planus galima įgyvendinti visapusišką savivaldybės veiklos matavimo ir vertinimo rodiklių sistemą.
 • Užtikrinamas strateginio planavimo, stebėsenos, vykdymo, veiklos rezultatų ir procesų valdymas, kuris yra suderintas viename sprendime.
 • Sistemą efektyviai galima naudoti planavimui, veiklos stebėsenai, komunikacijai ir darbuotojų įtraukimui į  planavimą, tikslų siekimą, racionalų procesų organizavimą ir vykdymą.
 • Galimybė deleguoti organizacijos visų lygių planų elementus ir procesus, taip pat nustatyti visus reikalingus veiklos rezultatų rodiklius bei asmeninę atsakomybę visuose organizacijos lygmenyse.
 • Sistemos dėka į organizacijos veiklos planavimą ir valdymą galima įtraukti visų lygių vadovus, darbuotojus ir susijusius asmenis.
 • Vienu metu sistema gali naudoti daugelis vartotojų, kadangi sistema integruoja informaciją iš daugelio šaltinių vienu metu ir duomenų srautą susistemina bei pateikia kaip glaustą valdymo informaciją. Visų lygių darbuotojai gali stebėti organizacijos planų vykdymą bei veiklos procesus dinamiškose diagramose ir grafikuose.
 • Galimybė subalansuoti veikiančias sistemas ir sukurti veiklos planavimo ir valdymo sistemą visos organizacijos mastu.
 • Sistema gali veikti kaip įrankis strateginių planų bei procesų analitikams ir ekspertams.
 • Suteikia galimybę greitai ir lengvai identifikuoti bei modeliuoti organizacijos strateginius planus (jų elementus), veiklos procesus nuo bendriausio (abstraktaus) iki konkretaus vykdymo instrukcijų lygio.
 • Sistema pasižymi ir dinamiško publikavimo tinkle (internete) savybėmis, todėl darbuotojai nesunkiai tarpusavyje gali dalintis informacija.
 • Informacijos saugumą užtikrina individualus vartotojo ir jo teisių atpažinimas.
 • Susiejami organizacijos veiklos planavimo ir valdymo sistemos modelis bei strateginių planų monitoringas.
 • Darbo organizavimo palengvinimui prie veiklos planavimo ir valdymo sistemos sudedamųjų dalių (visų lygių elementų) bei procesų modelių tiesiogiai prijungiami užrašai, darbo instrukcijos, dokumentacija.