Biudžetavimas

Biudžeto valdymo sistema skirta viešajam sektoriui, kurioje informacija įvedama, saugoma ir stebima itin patogiu hierarchiniu principu.

Sistemos dėka biudžeto valdymas taps ne tik paprastesnis ir patogesnis, bet ir gerokai efektyvesnis.

X

Užsakymo forma

IŠBANDYK nemokamai Labbis BONUS Mini sistemą visą mėnesį NEMOKAMAI. Tereikia UŽPILDYTI šią formą ir per vieną darbo dieną atsiųsime specialiai jums sugeneruotą nuorodą prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


PRIVALUMAI
 • Patogus hierarchinis principas stebėti, įvesti ir saugoti informaciją.
 • Neribojamas dimensijų (sąmatos, projektai, finansavimo šaltiniai ir kt.) kiekio naudojimas.
 • Galimybė ataskaitas spausdinti.
 • Importavimo ir eksportavimo galimybė MS Excel formatu.
 • Galimybė įvedamiems duomenims nustatyti ribas.
 • Programų sąmatos gali būti sudaromos kaip atskiros arba galima jas apjungti.
 • Visų biudžeto versijų saugojimas.
 • Automatizuota biudžeto vykdymo kontrolė, kuri galima ir sąsajoje su FVAS: tų pačių dimensijų naudojimas; lėšų panaudojimo kontrolė; pirkimų kontrolė.

Biudžeto sudarymas

 • Sistemoje saugoma informacija apie asignavimų valdytojus, pavaldžias įstaigas, įvestam organizaciniam vienetui nurodoma priklausomybė aukštesniam biudžeto hierarchijos lygiui, kurio sąmata – tai subbiudžeto vienetų agreguotos sumos.
 • Pasirinkus konkretų biudžeto vienetą yra matomos jam priklausančių subbiudžeto vienetų atskiros sąmatos pagal norimą detalumą ir bendrą (agreguotą) sąmatą.
 • Sąmatos gali būti įvedamos pagal dimensijas, taip pat jos gali būti importuojamos MS Excel formatu ir yra galimybė jas apjungti pagal tam tikrus nustatytus parametrus.
 • Palaikomas programų sąmatos gyvavimo ciklo funkcionalumas, automatizuotos biudžeto sudarymo procedūros.
 • Išlaidų biudžeto sudarymas vykdomas hierarchiniu principu. Sąmatos išlaidų straipsniai taip pat pateikiami hierarchiniu lygiu. Į hierarchines struktūras galima suskaidyti ir programas.
 • Įvestiems ar įvedamiems duomenims galima nustatyti ribas.
 • Atsižvelgiant į poreikius galima sudaryti atskiras programų sąmatas.
 • Galimybė kiekvienai programų sąmatai nurodyti kelis finansavimo šaltinius.
 • Sąmatas galima koduoti (numeruoti) naudotojų nustatytu formatu.
 • Galimybė nukopijuoti einamųjų metų biudžeto struktūrą ir duomenis patikslintam biudžetui tvarkyti, taip pat praėjusių metų biudžeto struktūrą.
 • Parengtą ataskaitą apie patvirtintą biudžetą yra galimybė eksportuoti į nustatytą ir suderintą MS Excel programos formą.
 • Saugomos visos biudžetų versijos.
 • Pagal suformuotas programų sąmatas ir surinktus faktinius duomenis galima atlikti programų sąmatų vykdymo analizę ir formuoti ataskaitas.
 • Suformavus išlaidų biudžetą galima parengti pajamų ir išlaidų sąrašą, kurį esant poreikiui galima atspausdinti ir eksportuoti į nustatytą ir suderintą MS Excel programos formą.

Biudžeto tikslinimas

 • Galimybė per metus patikslinti programų sąmatas, išsaugant pakeitimų istoriją.
 • Galima importuoti pavaldžių įstaigų ir skyrių MS Excel formato patikslintas programų sąmatas, pagal nustatytus parametrus, jas taip pat galima ir sujungti.
 • Tikslinamose programų sąmatose galima nurodyti tik keičiamą informaciją.
 • Galimybė parengti pažymą apie pageidaujamą lėšų tikslinimą.
 • Galima atlikti patikslintų programų sąmatų tvirtinimą ir parengti pažymą pranešimą apie patvirtintus patikslintus asignavimus.

Biudžeto kontrolė

 • Biudžeto vykdymo kontrolė automatizuota.
 • Nustatomi leidimai (priskiriant atskirą požymį) viršyti sąmatą, naudotojui apie tai pateikiant pranešimą.
 • Vykdomas ketvirtinis sąmatų likučių ir vykdomų apmokėjimų tikrinimas, vertinant numatytas lėšas.
 • Sistemoje gali būti įvestos ribos, kaip pavyzdžiui, kai nėra patvirtinto biudžeto (sąmatų) einamiesiems metams, asignavimai negali viršyti 1/12 praėjusių metų sąmatose numatytų lėšų.