Viešajam sektoriui

X

Užsakymo forma

IŠBANDYK nemokamai Labbis BONUS Mini sistemą visą mėnesį NEMOKAMAI. Tereikia UŽPILDYTI šią formą ir per vieną darbo dieną atsiųsime specialiai jums sugeneruotą nuorodą prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


L4.PRO
Verslo veiklos valdymo informacinė sistema

L4.PRO susideda iš tarpusavyje integruotų sistemų rinkinio, skirto registruoti, saugoti, tvarkyti ir analizuoti duomenis iš finansų, personalo, dokumentų, sutarčių, gamybos, logistikos, išlaidų ir turto valdymo, buhalterinės apskaitos, veiklos planavimo, projektų administravimo bei ryšių su klientais valdymo veiklos sričių.

Plačiau >

LOGAS
Procesų ir dokumentų valdymo sistema

Logas - užtikrina efektyvų suskaitmenintų popierinių ir elektroninių dokumentų valdymą, apdorojimą,  saugojimą ir patogią prieigą bei suteikia galimybę valdyti ir stebėti kiekvieną įmonės procesą, saugiai ir konfidencialiai keistis dokumentais tiek įmonės viduje, tiek su tiekėjais, partneriais ar klientais.

Plačiau >

BONUS
Personalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymo sistema

Bonus – vieninga darbo užmokesčio, personalo, procesų ir užduočių valdymo informacinė sistema, apimanti personalo poreikių planavimo, tinkamų žmonių įdarbinimo, kaštų ir darbo užmokesčio skaičiavimo, darbo laiko organizavimo, kompetencijos kėlimo bei veiklos rezultatų vertinimo procesus, dokumentų ir užduočių valdymą ir, žinoma, bendravimą su visų lygių darbuotojais.

Plačiau >

KONTO
Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistema

Konto skirta Finansų valdymui ir buhalterinei apskaitai, apimanti didžiosios knygos, atsargų, pirkimų, pardavimų, kasos ir banko, atsiskaitymų ir turto buhalterinę apskaitą, ataskaitas VMI, Statistikai, finanisnei analizei, valdymui bei įžvalgai. Naudotojo sąsajos ir duomenų lygyje integruota su Logas, Bonus bei kitomis L4.PRO sistemomis. Ši savybė suteikia galimybę verslo informacijos apskaitą stebėti kaip vieningą nenutrūkstamą procesą bei laiku įžvelgti verslo plėtros galimybes ir pokyčius.

Plačiau >