Išleista nauja dokumentų valdymo sistemos Labbis DVS versija Logas - procesų ir dokumentų valdymui.

Sistemos išskirtinumas

Išmanusis duomenų skenavimas - skeneris, OCR ir Logas duomenų apdorojimo procesai - paieškai skenuoto dokumento turinyje bei optimizuotam duomenų užpildymui.

Sukurtas naujas funkcionalumas:

  • patogios procesų valdymo priemonės;
  • plati integracija su technine įranga. QR ir RFID kodų, NFC žymių naudojimas dokumentų ir informacijos apie dokumentą paieškai;
  • ISO, Lean, Six Sigma bei kitų procesų valdymo standartų diegimui sistemos Logas aplinkoje;
  • informacijos paieškai dokumento tekste (OCR);
  • informacijos, dokumentų ir duomenų teikimui išoriniam vartotojui;
  • sukurti įrankiai sąsajų su L.4PRO konfigūravimui bei sąsajų su išorės sistemomis kūrimui, naudojant ECM ir BPM standartus ir užtikrinant duomenų  naudojimą procesuose;
  • bei kitos funkcijos ir įrankiai.

Plačiau