2015-12-20

Odswieżone łącze Bonus z ZUS

Stworzono nowe łącze systemu Bonus z  ZUS. Od dziś z systemu Bonus jest przekazywana, oczywiście automatyczne, dokładna informacja na temat zwolnień pracowniczych i inne dane i rozliczenia.