2016-01-18

Nowa wersja Logas

Wydano nową wersję systemu zarządzania dokumentami Labbis DVS  Logas – do zarządzania dokumentami i procesami.

Wyjątkowość systemu

Inteligentne skanowanie dokumentów - skaner, OCR i  procesy przetwarzania danych Logas służą  przeszukiwaniu zawartości skanowanego dokumentu i  optymalnemu uzupełnianiu danych.

Stworzone nowe funkcje:

  • Wygodne narzędzia do zarządzania procesami;
  • Szeroka integracja z urządzeniami. Używanie kodów QR i RFID, oznaczeń NFC do przeszukiwania dokumentów i wyszukiwania informacji;
  • Systemy ISO, Lean, Six Sigmai i inne w środowisku Logas;
  • Wyszukiwanie informacji w tekście dokumentu (OCR);
  • Udostepnianie dokumentów, informacji, danych użytkownikom z zewnątrz;
  • Narzedzia do konfiguracji łącza Labbis4.PRO i konfiguracji łączy w systemami zewnętrznymi, wykorzystanie norm ECM i BPM gwarantuje wykorzystanie danych w procesach;
  • Oraz inne funkcje i narzędzia. Więcej