2016-02-29

Dla ciągłego ulepszania usług IT zainstalowano ISO 20000-1

Jednym z największych wyzwań dla dostawców usług IT jest zapewnienie wysokiej jakości usług IT oraz ich ciągłe doskonalenie. Aby poradzić sobie z tym zadaniem, firma wprowadziła normę ISO / IEC 20000-1.

Wprowadzenie wymagań ISO podsunęło pomysły jak połączyć w spójny system wiele procesów i dokumentacji tych procesów przy gwarancji jakości działań. Pozwoliło to kierowanie procesami w planowany, bardziej uustrukturyzowany sposób: wybraliśmy najbardziej korzystne praktyki ITIL i skoncentrowalismy się w szczególności na nich: zaczęliśmy poświęcać więcej wysiłku na poprawę proaktywnego zarządzania, wdrożyliśmy proces ciągłego doskonalenia, który pozwala ocenić, co udało się osiągnąć, jakiego postepu dokonaliśmy. Dużo łatwiejsza stała się komunikacja z potencjalnymi klientami, zwłaszcza zagranicznymi, którzy nie mają doświadczenia i podstaw do zaufania litewskim firmom i ich usługom. Certyfikat ISO / IEC20000-1 w tym przypadku świadczy o niezawodności i jest uznaną na forum międzynarodowym gwarancją jakości.