LOGAS - system zarządzania procesami i dokumentami

Zastosowanie

System Logas może być wykorzystywany do procesu automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi i dokumentami w każdym rodzaju działalności i w każdej sferze przemysłu.

 LOGISTIKA I TRANSPORT:

Tę sferę „napędza“ paliwo  i dokumenty.

Po zainstalowaniu systemu zarządzania dokumentami:

 • Zdalny dostęp do dokumentów w czasie rzeczywistym. Zarządzanie przepływem kapitału w firmine staje się bardziej wydajne, poniewaz nie trzeba oczekiwac na oryginały dokumentów. Na podstawie zdygitalizowanych dokumentów można wystawiać faktury za usługi logistyczne. Partnerzy mają możliwośc umieszczania dokumentów bezpośrednio w systemie Logas: można stworzyc im bezpieczny i autoryzowany dostep do systemu zarządzania dokumentami. Dokumenty i informacja na temat Państwa firmy pozostaną bezpieczne i niedostępne dla nieautoryzowanych użytkowników z zewnątrz.
 • Dla wymiany dokumentów w czasie rzeczywistym stworzyliśmy łącza z systemami i portalami partnerów/producentów czy dostawców;
 • Dygitalizacja dużej liczby dokumentów (skanowanie i umieszczanie w systemie) jest realizowane szybko i sprawnie. Zostały stworzone narzędzia do odczytu dygitalizowanych tekstów (funkcja OCR, rozpoznawanie tekstów w formacie PDF i innych).
 • Otrzymają Państwo informację na temat zbliżających sie terminów dokumentów, ponieważ w systemie Logas ta funkcija działa automatycznie.

 ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI:

Przygotowywanie dokumentów i ich fizyczne przekazywanie z jednego oddziału produkcyjnego do drugiego bez zautomatyzowanego systemu obsługi procesów i dokumentów jest bardzo trudne bo:

 • Podczas dostarczania materiałów dokumenty sie gubią i niszczą;
 • Dokumenty muszą być kserowane, co marnuje czas i pieniądze;
 • W halach produkcyjnych trzeba instalowac sprzęt biurowy;
 • Pracownicy często nie wiedzą, komu przekazać dokumenty (w szczególności, w produkcji detalicznej). 

Wszystko to można zmienić wprowadzając zautomatyzowane zarządzanie procesami i towarzyszącymi im dokumentami.

  ZARZĄDZANIE PROCESAMI I DOKUMENTAMI KADROWYMI:

 • Tworzenie formularzy oraz innego rodzaju plików związanych z życiem wewnętrznym firmy, na przykład: dokumentów delegacji, wniosków urlopowych, zawiadomień, umów o odpowiedzialności materialnej, a także koordynacja szkoleń, dystrybucja informacji oraz wszelkie inne procesy zarządzania wewnatrz firmy. Pracownicy, samodzielnie wypełniając dokumenty, wykonują dużą częśc obowiązków działu kadr. Pracownicy księgowości zatwierdzają jedynie automatycznie wypełniane dane.
 • Łącza z systemami obliczania wynagrodzeń – automatyczne przekazywanie danych na temat urlopów,delegacji, wypłat, zastępstw.

 SEKTOR PUBLICZNY- 100 % dostosowanie do potrzeb sektora publicznego:

 • gwarancja zgodności z aktami prawnymi;
 • plan dokumentacji związany z dokumentami sprawy;
 • podpisywanie dokumentów tak kwalifikowanym, jak i niekwalifikowanym podpisem elektronicznym(ADOC);
 • możliwośc stworzenia podpisu elektronicznego (XAdES);
 • optyczne rozpoznawanie symboli (OCR);
 • skanowanie dokumentów odbywa się bezpośrednio w systemie Logas. Nastepuje automatyczne odczytanie tekstów zeskanowanych dokumentów, z możliwością wyszukiwania w tresci każdego typu dokumentu;
 • kompatybilność z VIISP, EAIS, TAIS, TAR, E-Pristatymas, GR;
 • funkcja upowszechniania dokumentów odpowiada standartom „Open data”.

  ŁĄCZE GIS

Łącze umożliwia dopasowanie współrzędnych do dokumentu i odwzorowanie ich na mapie.

  ZARZĄDZANIE USŁUGANI ELEKTRONICZNYMI

Obsługa i administrowanie informacji od klientów, udzielanie odpowiedzi klientom i składanie ofert, publikowanie różnego rodzaju dokumentów i raportów, wymiana dokumentów z innymi systemami i portalami, w ramach usług elektronicznych w różnym stopniu złożoności. Pomoc Logas:

 • łatwe i proste w konfiguracji graficzne schematy procesów i związanych z nimi dokumentów;
 • obserwowanie bieżącej sytuacji;
 • dostepność do działań realizowanych w przeszłości i związanych z nimi dokumentów;
 • automatyczne przekazywanie dostepu osobie zastepującej, w zależności od sytuacji  (choroba, urlop, delegacja itp.);
 • wszystkie dokumenty w jednym systemie (wewnętrzne dokumenty firmy oraz dokumenty otrzymane od partnerów, klientów i interesantów).

   ZARZĄDZANIE POZWOLENIAMI I LICENCJAMI

Logas to zarządzanie procesem administracji pozwoleniami i licencjami (dotyczącymi sprzedaży  tytoniu, produktów naftowych, alkoholu oraz innymi pozwoleniami i licencjami), monitorowanie terminów pozwoleń i opłat.