LOGAS - system zarządzania procesami i dokumentami

Funkcjonalność

Logas - to ergonomiczny, łatwo dopasowujący się do potrzeb firmy, otwarty i zintegrowany system informatyczny, którego mobilność umożliwia dostep do systemu z dowolnego urządzenia lub miejsca na świecie.

 Wyjątkowość systemu:

Inteligentne skanowanie dokumentów - skaner, OCR i  procesy przetwarzania danych Logas służą  przeszukiwaniu zawartości skanowanego dokumentu i  optymalnemu uzupełnianiu danych. 

OPERACJE

Dokumenty - dla zarządzania dokumentami tworzona jest elektroniczna struktura dokumentacji, bez ograniczenia jej wielkości i głębokości.

Zadania - optymalne zarządzanie czasem pracowników. Zadania związane z dokumentami i procesami.

Procesy - zarządzanie dokumentami i ich monitorowanie z udziałem pracowników, partnerów i mieszkańców.

Podpis elektroniczny - mobilny lub stacjonarny (karta USB), kwalifikowany (ADOC i PDF.LT) lub niekwalifikowany.

Wskaźniki - ISO, Lean, Six Sigma i inne standarty operacyjne.

Umowy - procesy zarządzania umowami, ich kontrola i monitorowanie.

WYGODA UŻYTKOWNIKA

Okno portalu - informacja dla pracownika: dokumenty, zadania, wiadomości i ogłoszenia.

Raporty - modelowanie i wyjście na różne urządzenia i różne typów plików.

Wyszukiwanie - wyszukiwanie informacji i przegląd według wszystkich kryteriów, wyszukiwanie w tekście (OCR).

ADMINISTRACJA SYSTEMEM

Łącza - narzędzia dla konfiguracji łącz (interfejsów) Labbis.4PRO z systemami zewnętrznymi, z wykorzystaniem standardów ECM i BPM i użyciem danych.

Bezpieczeństwo - zarządzanie użytkownikami, ich rolą i zakresem praw. Dane i raporty do audytów.

Użytkownik zewnętrzny - udostępnianie informacji, dokumentacji i danych  użytkownikom zewnętrznym.

MS Office, integracja z systemem Windows. Dokumenty można załadowywać lub wyjmować nawet nie otwierając systemu.

Narzędzia konfiguracyjne - wzornictwo i języki, szablony dokumentów i formularzy, metadane.