LOGAS - system zarządzania procesami i dokumentami

Dla kogo?

  DLA ORGANIZACJI

Zwiększa efektywność działań – scentralizowane zarządzanie procesami optymalizacji i bieżącymi  dokumentami skraca czas i koszty operacji.

Działania stają się bardziej elastyczne – automatyczne i scentralizowane procesy uwmożliwiają szybszą reakcję na zmiany.

Bezpieczna i kontrolowana informacja – tylko autoryzowany dostęp do dokumentów i minimalna ryzyko ich utraty.

Niższe koszty – ograniczane są usługi kurierskie i pocztowe, oszczędzany jest papier, sprzęt biurowy, ifrastruktura IT i czas, ponieważ nie ma potrzeby kopiowania, fizycznego dostarczania czy archiwizacji dokumentów papierowych.

  DLA KADRY KIEROWNICZEJ

Szybszy i bardziej wydajny proces podejmowania decyzji – dostęp do dokumentów, monitorowanie wykonywania zadań, inicjowanie pożądanych procesów może być realizowane w dowolnym miejscu i czasie.

Wygodniejsze zarządzanie procesami i ich uczestnikami – prosty sposób nadzorowania ścieżki dokumentu i sprawne podejmowanie decyzji

Wygodniejsza dystrybucja i kontrola zadań – zlecone zadania nigdy nie zostaną zapomniane. Będą wykonane przez osoby, którym zostały zlecone lub osoby je zastepujące. System umożliwia pracę podczas podróży – gwarantuje dostęp do dokumentów, monitorowanie realizacji zadań i inicjowanie pożądanych procesów. Można w pełni uczestniczyć w życiu firmy, nie będąc w biurze.

  DLA PRACOWNIKÓW

Szybsze i wygodniejsze przygotowanie dokumentów, bezproblemowe ich wyszukiwanie – aktualne wersje dokumentów są łatwo dostępne, a praca odbywa się tylko na najnowszych wersjach dokumentów.

Pomoc w realizacji zadań -  nie ma możliwości pomyłki czy opóźnienia, bo poszczególnym zadaniom towarzyszom wymagane dokumenty, dostarczana jest zwięzła informacja na temat otrzymanych zleceń oraz wysyłane sa przypomnienia o nadchodzących terminach, nawet jeśli nie jest się podłączonym do systemu.

Monitorowanie przebiegu opracowywania dokumentów. Gdy dokumenty są opracowywane przez kilku pracowników, każdy może obserwować przebieg tego procesu i na niego wpływać.