LOGAS - system zarządzania procesami i dokumentami

Co to jest? Komu służy?

Logasgwarantuje skuteczne zarządzanie dokumentami cyfrowymi i elektronicznymi, umożliwia ich przetwarzanie, przechowywanie oraz zapewnia do nich wygodny dostęp, a także pozwala monitorować i zarządzać każdym procesem w organizacji, bezpiecznie i poufnie wymieniać się dokumentami, zarówno wewnatrz firmy, jak i na zewnatrz – w kontaktach z dostawcami, partnerami i klientami.

Koszty dokumentacji w procesach biznesowych *:

* Średnie koszty cyklu jednego dokumentu w firmie, obliczone na podstawie badania PricewaterhouseCoopers.

Czy wiesz, że:

  • Około 90% wszystkich dokumentów firmy tworzonych jest na papierze
  • W trakcie średniego czasu życia jeden dokument kopiowany jest 19 razy
  • 7,5% dokumentów się gubi
  • Pracownicy, którzy pracują z dokumentami spędzają średnio 50% czasu na ich poszukiwaniu i tylko 5 - 15% na ich odczytywaniu

Po wprowadzeniu systemu państwa działalność będzie bardziej efektywna:

 Narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi gwarantują sprawne zarządzanie pracą w zakresie przygotowywania umów z klientami, dokumentów kadrowych lub innych dokumentów firmowych, zarządzania w trakcie przenoszenia procesu produkcyjnego lub konwojowania ładunków - w trakcie wszystkich Państwa działań. System zawiera standardowy zestaw funkcji przeznaczonych do koordynacji umów i faktur, zarządzania dokumentami kadrowymi.

 Systemy łączy z klientami, dostawcami i partnerami pozwalają bezpiecznie i poufnie korzystac z udostępnianych dokumentów, oszczędzając czas związany z gromadzeniem dokumentów w centrali.

 Funkcje przygotowywania, rejestracji, archiwizowania i wyszukiwania dokumentów zapewniają wydajne zarządzanie i przechowywanie w jednym systemie dużej liczby dokumentów zdigitalizowanych lub elektronicznych.

 Przygotowywanie, rozdział i kontrola zadań umożliwia ich skuteczną i terminową realizację, pozwalając na monitorowanie  zadań i zmianę przebiegu poszczególnych etapów w przypadku choroby lub nieobecności pracownika.

 Narzędzia do zarządzania systemem umożliwiają jego bezpieczną i ekonomiczną eksploatację: zarządzanie uprawnieniami nie tylko na poziomie funkcji, ale także na poziomie danych, dostosowanie systemu do swoich potrzeb, bez żadnej konieczności programowania.