Labbis4.PRO – informatyczny system zarządzania

Zastosowanie

 Dla zarządzania nieruchomościami

Obejmuje nadzór budynków, ich systemów i urządzeń, w charakterze profilaktycznym, planowanym lub na rządanie klientów, przygotowywanie rachunków zawierających wszystkie połaty komunalne, usługę dostarczania tych rachunków klientom, zarządzanie rozliczeniami oraz komunikacji z klientami biznesowymi i indywidualnymi. Rozwiązanie to łączy nastepujące systemy Labbis4.PRO: Logas, Bonus, Zarządzania usługami, Zarządzania rachunkami (Billing), Relacje z klientami. Podczas realizacji rozwiązania tworzone są łącza z portalami klientów i indywidualne rozwiązania zapewniające jakość i monitorowanie stanu faktycznego, działające w środowisku urządzeń mobilnych, wyposażone w indywidualny system rejestracji zapytań od klientów, bazę do do przechowywania danych na platformach Sybase IQ, Oracle i Microsoft SQL oraz rozwiązanie do analizy operacyjnej (na platformach Web Focus i Oracle BI). Wprowadzono szereg rozwiązań technologicznych, które gwarantują przepustowość i spójność działania systemu.

 Dla zarządzania powiadomieniami klientów

Jest to rozwiązanie przeznaczone do obsługi usług elektronicznych, obejmujące rejestrację wiadomości i dokumentów, obieg dokumentów i decyzji, monitorowanie i analizy decyzji. Do urzeczywistnienia rozwiązania wykorzystano następujące systemy Labbis4.PRO: Logas - do zarządzania dokumentami i procesami, CRM - do przechowywania danych i informacji na temat klientów oraz łatwego do nich dostępu, System zarządzania powiadomieniami - do rejestracji użytkowników zewnętrznych (klientów).