Labbis4.PRO – informatyczny system zarządzania

Czemu służy?

  Łączy wszystkie etapy procesów pracy, oszczędzając czas i obniżając koszty.

Maksymalne korzyści z rozwiązań IT osiąga się tylko dzięki połączeniu wszystkich procesów biznesowych - od relacji z klientami, planowania i budżetowania, produkcji, sprzedaży i logistyki aż do analiz wyników i monitororingu wskaźników wydajności.

   Spaja wszystkie procesy firmy. Umożliwia pracę z jednym i zintegrowanym systemem zarządzania.

Ciągłość procesów biznesowych bez powielania danych może zostać osiągnięta jedynie dzięki automatyzacji wszystkich procesów – od zarzadzania kadrami, po zarządzanie finansami i księgowością.

  Labbis4.PRO zintegrowany jest z systemami i portalami partnerów lub klientów, dlatego nie wymaga również powielania zewnętrznych danych.

Jest to system otwarty. Z pomocą najnowszych technologii, gwarantuje sprawne i bezpieczne łącze z systemami zewnętrznymi, zautomatyzowaną wymianę danych, plików lub dokumentów.

 Użytkownicy to nie tylko wewnętrzni pracownicy firmy.

To znacznie więcej niż wewnętrzny system ERP. Labbis4.PRO pozwala użytkownikom zewnętrznym bezpiecznie podłączyć się do systemu i wykonywać określone działania lub korzystać z danych.

 Elastycznie konfigurowalny, a więc ekonomiczny w eksploatacji. Wszystkie narzędzia są wygodne i dostosowane do końcowego użytkownika.

System wyposażony jest w szereg narzędzi konfiguracyjnych, które umożliwiają Państwu lub administratorom systemu jego dostosowanie do potrzeb Państwa firmy bez konieczności programowania.

Narzędzie do modelowania ekranu pomaga łatwo wybrać pożądane pola ekranu i ustawiać je w pożądanej kolejności.

Dzięki narzędziu do tworzenia pytań można utworzyć zapytania skierowane do grup bądź pracowników indywidualnych i umieścić je w bibliotece zapytań do późniejszego wykorzystania.

Narzędzie do formowania dokumentów pozwoli stworzyć podstawowe dokumenty księgowe, dokumenty sprzedaży lub dokumenty pracownicze, przygotować umowy, wzory pism do automatycznego uzupełniania danymi z rejestrów systemu.

Zarządzanie korzystaniem z informacji przeznaczone jest do drukowania lub zapisywania informacji w formie listy przez samego użytkownika. Umożliwia wydrukowanie całej informacji zawartej na ekranie.

Za pomocą narzędzia do tworzenia rejestrów można utworzyć dodatkowe rejestry konieczne do bardziej szczegółowego opisu obiektów, takich jak towary, usługi, adresy, oddziały, kształcenie, konsumenci itp. Co bardzo ważne, nowo tworzone pola będą widoczne podczas realizacji wszystkich funkcji systemu.

Wymienione powyżej narzędzia, należą do całego systemu Labbis4.PRO. Osobne  rozwiązania - Bonus, Logas lub Konto - posiadają swoje  własne narzędzia konfiguracyjne.

 Stale rozwijany, udoskonalany i wspierany. Nie muszą martwić się Państwo zmianami ustawień

Stale rozwijany i udoskonalany system, który pozwala na wprowadzanie zarówno dużych, jak i małe pakietów aktualizacyjnych, zmian ustawień i zmian technologicznych, w zależności od potrzeb klientów.

 Szeroka możliwość integracji ze sprzętem technicznym. Jeśli Labbis4.PRO jeszcze nie jest kompatybilny z urządzeniami w Państwa firmie, my zapewnimy wysoką jakość takiej usługi.