Labbis4.PRO Cloud

Rozwiązania

Rozwiązania dla przemysłu działają w środowisku chmury i prywatnych centrach danych.

 

W prywatnych centrach danych – użyczane zasoby:

Labbis4.PRO wynajem licencji

MS Ofice wynajem licencji

DBVS wynajem

Wynajem firmowego serwera

Wsparcie i obsługa wybranego poziomu  Labbis4.PRO

 

W środowisku chmury – w potrzebnym zakresie:

Labbis4.PRO wynajem licencji

MS Ofice wynajem licencji

DBVS wynajem

Wynajem firmowego serwera

Wsparcie i obsługa wybranego poziomu Labbis4.PRO