Labbis4.PRO Cloud

Komu on służy?

Inwestuj w biznes, a nie w technologie IT:

 usługa jest dostępna przez całą dobę z dowolnego miejsca na świecie z dostepem do Internetu;

 zbalanowane przepływy pieniężne spółki;

 nie trzeba zatrudniac pracowników do nadzoru sprzętu technicznego i oprogramowania;

 zawsze pracują Państwo z najnowszą wersją systemu;

 oszczędność na kosztach ochrony danych;

  bezpieczne łącze strony firmowej/portalu z danymi ERP.