KONTO – system zarządzania finansami i rachunkowości

Zastosowanie

  Rachunkowość grup spółek

Dzięki pomocy rozwiązań technologicznych będziecie mogli Państwo z powodzeniem prowadzić rachunkowość całej grupy spółek w jednej księdze głównej, używając jednolitych lub osobnych rejestrów towarów/usług, kategorii klientów, walut, jednostek miary.

Liczba spółek jest nieograniczona, spółki wchodzące w skład grupy mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu.

 Rozliczenia finansowe w różnych państwach

W systemie Konto istnieje unikalna możliwośc prowadzenia rachunkowści według wymogów systemów podatkowych różnych państw. 

Bez powielania jakiejkolwiek operacji, będziecie mogli Państwo kształtować rozliczenia finansowe według przepisów swojego państwa, jak i wymogów systemów podatkowych innych krajów. Na bazie jednej księgi głównej można formować dokumenty w różnych językach, dopasowane do wymogów różnych państw.