BONUS – system zarządzania pracownikami, czasem i wynagrodzeniem

Zastosowanie

Tylko w systemie BONUS do zarządzania pracownikami wykorzystywany jest kwalifikowany lub niekwalifikowany podpis elektroniczny. 

Dla firm produkcyjnych

Zarządzanie zasobami ludzkimi według działów produkcyjnych. Monitorowanie wydajności czasu pracy może odbywać się dla osobnych sekcji czy projektów, na jakie podzielony jest cały cykl produkcyjny. Może być wykorzystywany do ządzania czasem pracy według systemu zmianowego i pacy według grafików.

Drukowanie informacji o wypłacie w drukarni (Spółka „Vičiūnų grupė“)

Zintegrowane elementy systemu Bonus (informacje o zarobkach, godzinach pracy, samoobsługowy portal pracowników) spajają wszystkie procesy związane z kadrami, czasem pracy i  wynagrodzeniami, od zatrudnienia pracownika do jego zwolnienia.

Projekt zawiera funkcję umożliwiającą drukowanie informacji o wysokości wypłaty w drukarni - pracownik otrzymuje taki wydruk umieszczony w odpowiedniej kopercie.

Zarządzanie kadrą w spółkach różnych przemysłów (Grupa spółek „Arvi“ i Co.)

Pomyślnie opracowany i wdrożony scentralizowany i jednolity system zarządzania pracownikami w grupie spółek. W systemie Bonus są uporządkowane i opisane wszystkie potrzeby poszczególnych firm, scentralizowane parametry systemowe.

Dla szpitali

Stworzony jest unikalne rozwiązanie obliczania czasu pracy.

E-szkolenia

Możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line w czasie rzeczywistyym, zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi. To wirtualna szkoła dla pracowników, oszczędzająca czas i pieniądze.

Dla szkół i przedszkoli

Specjalne rozwiązanie kalkulacji płac.