BONUS – system zarządzania pracownikami, czasem i wynagrodzeniem

Funkcjonalność

SZYBKO I BEZPIECZNIE

 Ze względu na swoje unikalne rozwiązanie technologiczne obliczenie wynagrodzeń dla ponad 2000 pracowników zajmuje zaledwie 15 minut.

DLA OPERACJI. PROCESÓW. ZARZĄDZANIA

Planowanie zasobów. Tworzenie  planu strategicznego zasobów firmy, planowania etatów, kosztów, w zależności od metodologii zarządzania kadrą pracowniczą stosowanej w firmie (systemy, wskaźniki), przygotowanie i raportowanie.

Ewidencja pracowników. Rozwiązanie stworzone do zarządzania pracownikami i ewidencją ich dokumentów pozwoli organizacji stać się najlepszym pracodawcą.

Urlopy. Stworzone jest specjalne łącze z grafikiem urlopów, zatwierdzania ich terminów,  wypełniania wniosków urlopowych i ich przyjmowania. Proces zarządzania urlopami stanie się prostszy i bardziej efektywny.

Planowanie i ocena kompetencji. Plany kariery i szkoleń, ocena nabytych kwalifikacji i kompetencji - wszystkie informacje są poręcznie przechowywane i łatwo dostepne do tworzenia sprawozdań.

Ankiety. Poufne lub imienne ankiety i raporty. Można powtarzać badania w organizacji i monitorować zmiany ich wyników.

E-learning. Wirtualne szkolenia oraz instrukcje w czasie rzeczywistym to oszczędność czasu pracowników.

Rekrutacja. Zarządzanie opisami wymagań dotyczących poszczególnych stanowisk (możliwość importowania CV), tworzenie procesów rekrutacji pracowników i ich oceny: telefony, listy, spotkania uczestnicy. Bonus w procesie rekrutacji pozwala nie tylko zmienić e-maile i tabelki Excela, wykorzystywane przy zatrudnianiu, ale również dostarczy informacji na temat jakości realizacji zatrudnienia na podstawie wybranych kryteriów.

Odpowiedzialność majątkowa. Ewidencja i kontrola wydanych aktywów, elementów wyposażenia lub kart płatniczych (kart do tankowania paliwa, kart bankowych), księgowość i kontrola, zintegrowana z procesami zatwierdzania.

Wynagrodzenia. Skutecznie obliczane wynagrodzenie za pracę (w pełnym wymiarze godzin, godzinowe, na akord, według projektów), płatnych urlopów, delegacji, składek emerytalnych, premii i dodatków - wszystkie doliczenia i odliczenia zgodnie z zarządzeniami przyjętymi w firmie. System umożliwia obliczenia wynagrodzenia dla pracowników według każdego wzoru matematycznego.

Czas pracy. Rozwiązanie zastosowane w systemie Bonus obliczające czas pracy umożliwia łatwe stworzenie zmianowych lub ruchomych grafików pracy, rejestrowanie faktycznych godzin pracy, monitorowanie zgodności z grafikiem i odchyleń od niego. System jest przystosowany do pracy w systemie projektowym i rejestrowania pracy menadżerów projektów. 

Analiza danych. Rozwiązanie BI integruje dane ze wszystkich elementów systemu Bonus, a jeśli to konieczne, również z firmowego systemu ERP do analizy kosztów i wydajności pracowników, obejmujący sprawozdawczość z urzeczywistniania wstępnie wyznaczonych celów (etaty, koszty, itd.) i wskaźników (KPI), aktualną sytuację i zgodność przewidywanych wskaźników (scorecarding), ich porównywanie, tendencje, krótkoterminowe i długoterminowe prognozy (Predictive Analysis), raporty, porównywanie scenariuszy i ich prawdopodobnych wyników (What if analysis), zgodność rzeczywistych zarobków z systemem kompensacji (Hay, Mercer) oraz możliwość samodzielnego tworzenia przez użytkownikom raportów i analizy danych.

DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA

Portal. Pracownikom i kadrze kierowniczej dedykowana jest samoobsługowa platforma służąca do interaktywnego przekazywania informacji, dokumentów i wiadomości od pracowników (jak wnioski, skargi, informacje), ogłaszania aktualności z życia firmy, a także przygotowywania i zatwierdzania dokumentów przy użyciu komputera, tableta, telefonu komórkowego, czy terminalu.

Wyszukiwanie. Wyszukiwanie informacji i przegląd według wszystkich kryteriów. Indywidualne zapytania i ich biblioteki.

System przypomnień - zapewnia sprawną komunikację pomiędzy pracownikami i działem kadr i płac. Nie pozwoli zapomnieć o podatkach czy zakończeniu okresu próbnego.

Raporty. Zestaw do sprawozdawczości zarządczej, który służy zwróceniu uwagi na możliwości rozwoju biznesu oraz wyróżnienie zmian personalnych w firmie, a także sprawozdawczości dla do ZUS, Urzędu Skarbowego czy statystyk.

Intranet. Bonus może działać jako wewnętrzny intranet firmy, lub kreowane są łącza z używanym już w firmie systemami intranetowymi.

Zarządzanie projektami. Stworzone są łącza z systemami zarządzania projektami.

Zadanie.

DLA ADMINISTROWANIA SYSTEMU

Narzędzia konfiguracyjne. Wzornictwo interfejsu, ustawienia języka, wyszukiwanie i przeglądanie informacji, drukowanie, możliwość modelowania szablonów dokumentów, konfiguracje karty pracownika, dodatkowe rejestry i pola - obsługiwane za pomocą narzędzi konfiguracji.

Audyt. Zawsze będziecie wiedzieć kto, kiedy i co wykonał w systemie.

Łącza. Stworzono i wypróbowano w praktyce łącza z Labbis4.PRO, SAP, Oracle EBS, MS Axapta, MS Navision, ZUS (Sodra), VMI (Urząd Skarbowy), system kontroli dostepu (bramki), system zarządzania projektami.

Technologie. Ze względu na wykorzystanie technologii trzeciej generacji, zarówno użytkownik, strategia biznesowa, dane i cały system są instalowane tylko na firmowym serwerze, w miejscu pracy nie są instalowane żadne elementy systemu Bonus, a co najważniejsze - system jest dostepny za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Informacja jest zdalnie obsługiwana, a na serwer przesyłana jest wyłącznie w formie skompresowanej (dane). Zapewnia to sprawne funkcjonowanie systemu, nawet w przypadku słabego połączenia internetowego.