BONUS – system zarządzania pracownikami, czasem i wynagrodzeniem

Dla kogo?

  DLA ORGANIZACJI

Zaangażowanie pracowników w proces opracowywania dokumentów, planowanie i prognozowanie etatów, narzędzia do rekrutacji i rozwoju talentów, raporty w czasie rzeczywistym i scentralizowane zarządzanie dokumentami skracają czas pracy i obniżają koszty, zwiększając przy tym konkurencyjność firmy i wydajność procesów.

Zaangażowanie pracowników w podejmowanie decyzji, szybki przepływ informacji i sprawna komunikacja kształcą lojalności wobec organizacji.

  DLA KADRY KIEROWNICZEJ

Efektywne zarządzanie etatami jest warunkiem wzrostu wydajności.

Kontynuowanie pracy również podczas podróży. Można uczestniczyć w życiu firmy, nawet nie będąc w biurze: obserwować aktualną sytuację, zatwierdzać zlecenia lub dokumenty.

Bezpieczna i kontrolowana informacja na temat pracowników i dokumentów zwiększa stabilność spółki.

  DLA PRACOWNIKÓW

Szybsze i wygodniejsze przygotowanie dokumentów delegacyjnych.

Pomoc w przygotowywaniu zaświadczeń, ponieważ można samodzielnie wydrukować informacje dla banków i urzędów, żeby otrzymać kredyt lub świadczenia socjalne.

Śledząc aktualną sytuację w firmie, pracownik poczuje się częścią zespołu.

Bezpieczny portal dla kierowników i pracowników z informacją o: nagrodach, karierze, planach szkoleń i urlopów.