BONUS – system zarządzania pracownikami, czasem i wynagrodzeniem

Co to jest? Dla kogo?

Bonus - spójny system informatyczny służący do zarządzania procesami, zadaniami i wynagrodzeniami pracowników, obejmujący planowanie potrzeb pracowników,  zatrudnianiu odpowiednich osób do pracy, obliczaniu płac i kosztów pracy, zarządzania dokumentami, organizacji czasu i rozwoju kompetencji, a także do oceny wyników pracy oraz komunikacji z pracownikami wszystkich szczebli.

WYJĄTKOWOŚĆ BONUSA

Przepustowość. Unikalna konstrukcja systemu Bonus rozwiązuje problemy przepustowości obliczeń -  umożliwia synchronizację procesów obliczeniowych,  ustalanie ich kolejności, zlecanie obliczeń np. w trybie nocnym, dzielenie obliczeń na jednostki organizacyjne.

Otwartość. System Bonus zintegrowany jest ze wszystkimi rachunkowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi na Litwie (FVAS / ERP). Użytkownicy systemu za pomocą narzędzi konfiguracyjnych sami ustalają poziom szczegółowości przekazywanych danych do ERP.

Po zainstalowani Bonusa Państwa działalność będzie bardziej wydajna, gdyż:

  wygodny opis etatów i dokladne dane na temat pracowników gwarantuje terminową i dokładną informację na temat zarządzania kadrami i rozliczania płac;

 automatyzacja czasu pracy dostarczy rzeczywistych danych, które będą w stanie rejestrować nawet sami pracownicy;

  procesy zarządzania pracownikami, obliczanie i planowanie urlopów, szkoleń, a także ankiety pracownicze i ich analiza oraz zarządzanie dokumentami personalnymi stanie się znacznie krótsze i bardziej przejrzyste, żadne zadania czy dokumenty nie zostaną pominięte czy zagubione;

  obliczanie wysokości płac stanie się znacznie prostsze i krótsze, ponieważ wszystkie dane, rejestrowane w ewidencji czasu pracy pracowników są przekazywane automatycznie;

  będziecie mieć Państwo bilans całości danych ze wszystkich systemów;

  oszczędzany jest czas pracy pracowników, ponieważ zatrudnieni sami będą mogli tworzyć pisma, deklaracje, zaświadczenia, zlecenia i inne dokumenty oraz monitorować ich stan;

   poprawi się wewnętrzna komunikacja w firmie. Na specjalnym portalu pracownicy zobaczą wewnętrzne wiadomości i wydarzenia, obliczone wynagrodzenie, należny urlop, informację o osobistej odpowiedzialności majątkowej.