O nas

MISJA

Dzielimy się doświadczeniem i tworzymy systemy informacyjne pomagające firmom i ludziom urzeczywistnić ich idee.

WIZJA

Nasze systemy wyprzedzają potrzeby klientów.

WARTOŚCI

Odpowiedzialność – realizacja wszystkich przewidzianych projektów.

Profesjonalizm – pracujemy tak, żeby łatwo było się z nami kontaktować

Postęp – wdrażamy  innowacyjne rozwiązania informatyczne, pomagające klientom realizować długoterminowe cele

HISTORIA

Spółka "Labbis" jest pierwszą firma, która rozpoczęła tworzenie pierwszych użytkowych oprogramowań w niepodległej Litwie. Zmiany przepisów i norm dotyczących zarządzania biznesem stały się siłą napędową młodej firmy - byliśmy zmuszeni do tworzenia oprogramowania IT, łatwo dostosowalnego do obowiązujących rozporządzeń. Elastyczność naszych systemów informatycznych stała się cechą charakterystyczną naszych produktów.

Uporządkowaliśmy swoje wewnętrzne procesy biznesowe poprzez wdrożenie  uznanych na całym świecie standardów zarządzania i bezpieczeństwa informacyjnego.  Odnowiliśmy system Help Desk,  zachęciliśmy klientów do monitorowania i zarządzania wewnętrznymi procesami systemu nadzoru. Wyrośliśmy na małym, ale wymagającym rynku lokalnym. Przez te 25 lat tworzyliśmy i wdrażalismy nowe systemy informacyjne w małych, średnich i dużych firmach pracujących w różnych dziedzinach, na Litwie i zagranicą. 

Dziś jesteśmy dumni z naszych produktów - Labbis4.PRO, Logas, Konto, Bonus oraz ponad 30 000 użytkowników naszych systemów.