Kompetencja

ISO 9001

Standard jakości zarządzania w dziedzinach tworzenia, wdrażania i obsługi systemów informacyjnych.

Bardziej efektywne zarządzanie. Niższe koszty. Nasi pracownicy rozumieją  procesy i cele firmy. Klienci ufają do naszym produktom i jakości pracy.

ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji staje się coraz większym wyzwaniem i problemem w działalności dzisiejszych przedsiębiorstw. Labbis wie, jak tworzyć bezpieczne produkty i jak przechowywać informacje swoich klientów. Dlatego zdobylismy certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym ISO 27001.

ISO 20000-1

Standard zarządzania usługami, zapewniający o jakości oferowanych usług, realizację oczekiwań i wsparcie klientów.

Ciągle doskonaląc jakość świadczonych usług, znacznie zmniejszylismy ryzyko niedopasowania do wymogów klientów.

Inne certyfikaty

Kierownicy projektów Labbis są certyfikowani i wyszkoleni do pracy zgodnie z uznaną na całym świecie metodologią zarządzania projektami, dlatego w zarządzaniu projektem koncentrujemy się nie tylko na wyniku, ale również zapewniamy najwyższy nadzór na wszystkich etapach, od przygotowania planu projektu po sprawozdanie z jego realizacji. Udało nam się zebrać bogate doświadczenie w realizacji rozbudowanych projektów, dlatego dążymy do dzielenia się swoim doświadczeniem z każdym klientem.