Naszymi klientami są różnej wielkości firmy, pracujące w różnych sferach, od małych i średnich dopiero rozwijających się po wielkie litewskie i zagraniczne spółki.

Działamy nie tylko na Litwie, ale również w innych krajach:

Nasze oddziały i szeroka sieć partenrów gwarantuje wydajnośc i wysoki poziom usług.

Użytkownicy naszych systemów to właściciele firm, menedżerowie i kierownicy, dyrektorzy administracyjni i pracownicy, księgowi i dyrektorzy finansowi. Wszyscy oni mają różne wymagania. Choć każdy z nich jest wyjątkowy, ich problemy i cele są jednakowe - proste, bezpieczne i innowacyjne rozwiązania IT, które sprawią, że zarządzania biznesem będzie łatwiejsze i mniej ryzykowne. Gdy klienci mają problemy z IT, chcą rozmawiać z kimś, komu można zaufać.

My zawsze wysłuchamy, pomożemy i podzielimy się swoimi doświadczeniem.