LOGAS - procesų ir dokumentų valdymo sistema

Kam ji naudinga?

  ORGANIZACIJAI

Didina veiklos efektyvumą - optimizuotų procesų ir aktualių dokumentų centralizuotas valdymas trumpina operacijų laiką ir kaštus.

Veikla tampa lankstesnė -  galimas greitesnis atsakas į pokyčius, turint automatizuotus ir centralizuotus procesus.

Saugi ir kontroliuojama informacija – tik autorizuotas pasiekimas ir minimali praradimo rizika.

Mažesni kaštai – taupomas popierius, biuro įranga, kurjerių ir pašto išlaidos, IT infrastruktūra bei laikas, nes nėra poreikio kopijuoti ir fiziškai perduoti popierinius dokumentus, juos archyvuoti.

  VADOVAMS

Greitesnis ir efektyvesnis sprendimų priėmimo procesas -  pasiekti dokumentus, stebėti užduočių vykdymą, inicijuoti norimus procesus galima bet kur ir bet kada.

Patogesnis procesų ir jų dalyvių valdymas -  paprasta stebėti dokumento kelią veiklos procese ir operatyviai priimti sprendimus.

Patogesnis užduočių delegavimas ir kontrolė – užduotys niekada nebus pamirštos. Jas atliks paskirti arba juos pavaduojantys asmenys.

Nenutrūkstamas darbas keliaujant - pasiekti dokumentus, stebėti užduočių vykdymą, paleisti norimus procesus. Galima pilnai dalyvauti įmonės gyvenime net ir nebūnant biure.

  DARBUOTOJAMS

Greičiau ir patogiau parengsite ir visada surasite dokumentus -  aktualios dokumentų versijos yra lengvai pasiekiamos, o dirbama tik su paskutinėmis versijomis.

Pagalbininkas atliekant užduotis – nėra galimybės suklysti ar pavėluoti, nes užduotis lydi dokumentai, pateikiama glausta informacija apie priskirtas užduotis bei gaunami priminimai apie artėjančius terminus net tuomet, kai nebūsite prisijungę prie sistemos.

Dokumentų derinimo eigos stebėjimas. Kai dokumentai derinami tarp kelių darbuotojų, kiekvienas galėsite stebėti eigą ir ją keisti.