Labbis4.PRO - veiklos valdymo informacinė sistema

Taikymas

 Pastatų priežiūros paslaugoms

Sukurtas sprendimas, apimantis pastatų, juose esančių sistemų ir įrengimų profilaktinei, planinei bei pagal klientų iškvietimus priežiūrai, sąskaitų klientams rengimui, į jas įtraukiant visas komunalines ir priežiūros paslaugas, bei šių sąskaitų pateikimui klientams, atsiskaitymų valdymui ir komunikavimui su verslo klientais bei gyventojais. Šis sprendimas apjungia šias Labbis4.PRO sistemas: Logas, Bonus, Paslaugų valdymas, Sąskaitų valdymas (Billing), Ryšiai su klientais. Sprendimo įgyvendinimo metu sukurta sąsaja su kliento portalais bei sukurti individualūs sprendimai paslaugos atlikimo kokybės ir fakto stebėsenai, veikiantys mob. įrenginių aplinkoje, sukurta individuali klientų pranešimų registravimo sistema, sukurta duomenų saugykla Sybase IQ, Oracle ir Microsoft SQL platformose bei veiklos analizei skirtas sprendimas (Web Focus ir Oracle BI platformose), įgyvendinta eilė technologinių sprendimų greitaveikos ir sistemos vieningumo užtikrinimui. 

 

 Klientų pranešimų valdymui

Tai sprendimas, skirtas el. Paslaugų verslo klientams teikimui, apimančiam pranešimų ir dokumentų registraciją, sprendimo eigos ir dokumentų eskalavimą įmonės viduje, sprendimo eigos stebėseną bei analizę. Sprendimo įgyvendinimui panaudotos šios Labbis4.PRO sistemos: Logas – dokumentų ir procesų valdymui, CRM – duomenų apie klientą pasiekimui ir susijusios informacijos saugojimui, Pranešimų valdymo sistema – išorės vartotojų (klientų) pranešimų registracijai.