KONTO - finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistema

Taikymas

  Įmonių grupės apskaitai

Konto technologinio sprendimo pagalba Jūs galėsite sėkmingai vesti apskaitą visos grupės įmonėms vienoje didžiojoje knygoje, naudodami vieningus arba atskirus registrus prekių/paslaugų, klientų, valiutų, mato vienetų aprašymui. Įmonių kiekis nėra ribojamas. Grupės įmonės gali vykdyti veiklą skirtingose industrijose.

 Skirtingų valstybių finansinei atskaitomybei

Sistemoje Konto sukurta unikali galimybė vesti apskaitą pagal skirtingų valstybių mokesčių reikalavimus. Nedubliuodami nei vienos operacijos, Jūs galėsite formuoti finansinę atskaitomybę tiek pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų, tiek pagal kitų valstybių mokesčių įstatymų reikalavimus. Iš vienos didžiosios knygos duomenų galėsite formuoti finansinės atskaitomybės ataskaitas skirtingomis kalbomis, atitinkančias skirtingų valstybių mokesčių reikalavimus.