BONUS - personalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymo sistema

Taikymas

Tik sistemoje BONUS personalo procesų valdymui yra naudojamas kvalifikuotas arba nekvalifikuotas el. Parašas.

Gamybos įmonėms

Darbo jėgos resursų valdymas pagal gamybos paskyras. Darbo laiko efektyvumo stebėsena vykdoma pagal atskirus darbo barus ar projektus, į kuriuos suskaidomas visas gamybos ciklas. Pritaikyta darbo laiko valdymui pagal darbo pamainas ir grafikus.

Sprendimas algalapių spausdinimui spaustuvėje (UAB „Vičiūnų grupė“)

Sistemos Bonus integruotos komponentės (darbo užmokesčio, darbo laiko, personalo ir savitarnos portalo) apjungė visus su personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio valdymu susijusius procesus, nuo darbuotojo įdarbinimo iki jo atleidimo. Projekto apimtyje sukurtas įskiepis darbuotojų algalapių spausdinimui spaustuvėje - formuojant algalapį jis talpinamas į voką.

Skirtingų industrijų įmonių grupės personalo valdymui (UAB “Arvi” ir ko įmonių grupė)

Sėkmingai sukurtas ir įdiegtas centralizuotas ir vieningas įmonių grupės personalo valdymui skirtas sprendimas. Sistemoje Bonus susisteminti ir aprašyti visų grupės įmonių poreikiai, centralizuotai taikomi sistemos parametrai.

Ligoninėms

Sukurtas unikalus darbo laiko apskaitos sprendimas.

E-mokymai

Realiu laiku jūs galite klausyti paskaitas, užduoti klausimus bei gauti atsakymus. Tai virtuali klasė Jūsų darbuotojams, taupanti darbo laiką ir lėšas.

Mokykloms ir darželiams

Specialus sprendimas tarifinio atlygio skaičiavimui.