BONUS - personalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymo sistema

Funkcionalumas

SAUGIAI ir GREITAI

 Dėl unikalaus technologinio sprendimo daugiau nei 2000 darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas tik 15 min.

OPERACIJOMS. PROCESAMS. VALDYMUI

Resursų planavimas. Įmonės resursų strateginio plano sudarymas, etatų planavimas, kaštų, pagal įmonėje taikomą personalo valdymo metodiką (sistemos, rodikliai)  rengimas ir jų įgyvendinimo ataskaitos.

Personalo apskaita. Jūsų personalo dokumentų apskaitai ir valdymui sukurtas sprendimas, padėsiantis Jūsų organizacijai tapti geriausiu darbdaviu.

Atostogos. Sukurta patogi grafinė sąsaja atostogų planų rengimui ir jų tvirtinimui, atostogų prašymų bei įsakymų rengimui. Atostogų valdymo procesas taps paprastu ir efektyvesniu.

Kompetencijos planavimas ir vertinimas. Karjeros ir mokymų planai, įgyta kvalifikacija, kompetencijų vertinimas – visos informacijos patogus saugojimas, pasiekimas bei ataskaitos valdymui.

Apklausos. Konfidencialios arba vardinės apklausos bei ataskaitos. Galėsite rengti pakartotines apklausas ir stebėti pokyčius organizcijoje.

E-mokymai. Virtualūs realaus laiko mokymai bei instrukcijos, taupantys darbuotojų laiką.

Atrankos. Reikalavimų etatui detalus aprašymas (galimas CV importas), procesų kandidatų atrankai sudarymas bei atrinktų kandidatų vertinimo procesų valdymas: skambučiai, laiškai, susitikimai, dalyviai. Bonus atrankų komponentė ne tik pakeis elektroninius laiškus ir excel lenteles, kurias naudojate įdarbinimo procese, bet ir teiks atrankų įgyvendinimo kokybės ataskaitas pagal Jūsų parinktus kriterijus.

Materialinė atskaitomybė. Išduoto turto, inventoriaus ar verslo kortelių (degalų, įėjimo, bankų) apskaita ir kontrolė, integruota su tvirtinimo procesais.

Darbo užmokestis. Efektyviai skaičiuojamas atlygis (etatinis, valandinis, pagal išdirbį, pagal projektus) už darbą, atostoginiai, komandiruotpinigiai, nedarbingumo priemokos, premijos ar priedai, išlaikymas – visi priskaitymai ir atskaitymai pagal galiojančius įstatymus. Sistema suteikia galimybę aprašyti bet kokią, bet kuriam darbuotojui matematiškai pagrįstą priedų skaičiavimo formulę.

Darbo laikas. Bonus darbo laiko apskaitai skirtas sprendimas suteiks jums galimybę sukurti paprastus, slenkančius ar pamaininius darbo grafikus, užfiksuoti atidirbtas ir praleistas darbo val., stebėti darbo grafiko laikymąsi ir nuokrypius nuo jo. Sistema pritaikyta projektinei organizacijai ir projektų vadovų darbui.

Duomenų analizė. Sukurtas BI sprendimas, apjungiantis duomenis iš visų Bonus komponenčių, o esant poreikiui ir iš įmonėje naudojamos ERP sistemos personalo veiklos ir kaštų analizei, apimančiai iš anksto užsibrėžtų tikslų (etatų, kaštų ir kt.) bei rodiklių (KPI) įgyvendinimo ataskaitų rengimą, esamos faktinės situacijos ir numatytų rodiklių atitikimo (scorecarding) palyginimą, tendencijų, trumpalaikių ir ilgalaikių prognozių (Predictive analysis) ataskaitas, skirtingų scenarijų bei jų tikėtinų rezultatų palyginimą (What if analysis), faktinio darbo užmokesčio atitikimą įmonėje taikomai kompensavimo sistemai (Hay, Mercer) bei galimybę leisti vartotojams patiems kurti ataskaitas ir analizuoti duomenis.

VARTOTOJŲ PATOGUMUI

Portalas. Įmonės darbuotojams ir vadovams skirta savitarnos aplinka interaktyviam informacijos, dokumentų, darbuotojų pranešimų (kaip pageidavimai, skundai, informavimas) ir įmonės naujienų pasiekimui bei viešinimui, dokumentų rengimui ir tvirtinimui iš kompiuterio, planšetės, mob. įrenginio ar infoterminalo.

Paieška. Informacijos paieška ir peržiūra pagal visus laukus. Asmeninės užklausos bei jų bibliotekos.

Priminimų sistema - užtikrina komunikavimą tarp personalo ir darbo užmokesčio specialistų. Neleis Jums pamiršti NPD ar primins apie bandomojo laikotarpio pabaigą.

Ataskaitos. Sukurtas ataskaitų valdymui rinkinys, skirtas atkreipti dėmesį į verslo augimo galimybes bei išryškinti personalo pokyčius Jūsų įmonėje, ir, žinoma, ataskaitos SODRAI, VMI, Statistikai.

Intranetas. Bonus gali veikti kaip vidinis įmonės intranetas, arba yra sukuriamos sąsajos su įmonėse naudojamomis intraneto sistemomis.

Projektų valdymas. Sukurtos sąsajos su projektų valdymo sistemomis.

Užduotys.

SISTEMOS ADMINISTRAVIMUI

Konfigūravimo įrankiai. Sąsajos dizainas ir kalbos, informacijos paieška ir peržiūra, spausdinimo valdymas, modeliuojami dokumentų šablonai, konfigūruojama darbuotojo kortelė, papildomi registrai ir laukai - valdomi konfigūravimo įrankių pagalba.

Auditas. Visada žinosite kas, kada ir ką atliko sistemoje.

Sąsajos. Yra sukurtos ir praktikoje išbandytos sąsajos su Labbis4.PRO, SAP, Oracle EBS, MS Axapta, MS Navision, Sodra, VMI, praėjimo kontrolės (vartelių) sistema, projektų valdymo sistema.

Technologijos. Dėl naudojamos 3 lygių technologijos: vartotojas, verslo logika, duomenys, sistema yra instaliuojama tik tarnybinėje stotyje, darbo vietose nėra įrašomi jokie Bonus komponentai, ir, svarbiausia - sistema pasiekiama per interneto naršyklę. Nutolę taškai veda informaciją, o į serverį yra perduodama tik suspausta informacija (duomenys). Tai užtikrina sklandų sistemos veikimą net ir esant prastam interneto ryšiui.