BONUS - personalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymo sistema

Kas tai? Kam ji skirta?

Bonus – vieninga darbo užmokesčio, personalo, procesų ir užduočių valdymo informacinė sistema, apimanti personalo poreikių planavimo, tinkamų žmonių įdarbinimo, kaštų ir darbo užmokesčio skaičiavimo, darbo laiko organizavimo, kompetencijos kėlimo bei veiklos rezultatų vertinimo procesus, dokumentų ir užduočių valdymą ir, žinoma, bendravimą su visų lygių darbuotojais.

BONUS IŠSKIRTINUMAS

Greitaveika. Sistemos Bonus unikali architektūra išsprendė skaičiavimų greitaveikos problemą: sukūrė galimybes sinchronizuoti skačiavimo procesus, nurodyti jų eiliškumą, vykdyti skaičiavimus foniniame režime (pavyzdžiui, naktį), skaidyti skaičiavimus pagal organizacinius vienetus.

Atvirumas. Bonus integruota su visomis Lietuvoje naudojamomis buhalterinės apskaitos (FVAS/ERP) sistemomis. Sistemos vartotojai konfigūravimo įrankių pagalba patys nurodo į ERP perduodamų duomenų detalumą.

Įdiegus Bonus jūsų veikla bus ženkliai efektyvesnė, nes:

  lankstus etatų aprašymas bei išsamūs personalo duomenys teiks savalaikę ir teisingą informaciją personalo valdymui bei darbo užmokesčio apskaitai;

 automatizavus darbo laiko apskaitą, turėsite realaus laiko duomenis, kuriuos galės fiksuoti net patys darbuotojai;

  personalo valdymo procesus perkėlus į Bonus aplinką etatų, atostogų bei kompetencijų planavimas, darbuotojų apklausų rengimas bei jų analizė, personalo dokumentų valdymas taps ženkliai trumpesnis ir aiškesnis, nebus užmirštos užduotys ar dokumentai;

  darbo užmokesčio skaičiavimas bus paprastesnis ir ženkliai trumpesnis, nes visi duomenys, užfiksuoti darbo laiko ir personalo apskaitoje ar darbuotojų portale, bus automatiškai perduoti darbo užmokesčio skaičiavimui;

  turėsite operatyvias ataskaitas valdymui iš visų sistemos duomenų;

  bus taupomas personalo darbuotojų laikas, nes dirbantieji galės patys rengti prašymų, pareiškimų, pažymų, įsakymų dokumentus bei stebėti jų būklę;

   pagerės vidinė įmonės komunikacija. Portale darbuotojai matys vidinius pranešimus bei įvykius, priskaičiuotą darbo užmokestį, panaudotas ir likusias atostogas, asmenine atskaitomybe valdomą įmonės turtą.