2016-02-29

Nuolatiniam IT paslaugų gerinimui įdiegta ISO 20000-1

Vienas didžiausių iššūkių IT paslaugas teikiančių įmonių veikloje yra kokybiškas IT paslaugų teikimas ir nuolatinis jų gerinimas. Siekdami su tuo susidoroti, įmonėje įdiegėme ISO/IEC 20000-1 standartą.

ISO reikalavimų įgyvendinimas suteikė minčių, kaip daugybę procesų, procesų dokumentų, kokybės užtikrinimo veiklų apjungti į vieningą valdymo sistemą, o tai leido šias veiklas vykdyti planingai, labiau struktūruotai: atsirinkome daugiausiai naudos duodančias ITIL praktikas ir sutelkėme dėmesį būtent į jas: ėmėme skirti daugiau jėgų proaktyvaus valdymo gerinimui, įsidiegėme naują nuolatinio gerinimo procesą, kuris leidžia įvertinti, ką nuveikėme, kaip patobulėjome, tapo gerokai paprasčiau susikalbėti su potencialiais, ypač užsienio, klientais, kurie neturi patirties ir pagrindo pasitikėti lietuviškomis įmonėmis ir jų teikiamomis paslaugomis. ISO/IEC20000-1 sertifikatas šiuo atveju tampa patikimumo įrodymu ir tarptautiniu mastu pripažįstamu kokybės garantu.