Billing - Žemės nuomos mokesčio apskaitai ir administravimui

2016 03 10

Labbis 4.PRO sistemos komponentė Billing (Mokesčių skaičiavimas ir rinkliavų administravimas) sėkmingai pritaikyta žemės nuomos mokesčio (ŽNM) skaičiavimui ir administravimui savivaldybėse. Sukurtas Portalas ŽNM mokėtojams – patogiam informacijos pasiekimui bei mokėjimų vykdymui per e.valdžios vartus (VIISP).

UAB „Labbis“ išplėtė veiklos valdymo sistemos Labbis4.PRO funkcionalumą: sukūrė universalią sistemą įvairių mokesčių ir rinkliavų skaičiavimui bei jų administravimui (Billing). Sistema taikoma pastatų priežiūros, nekilnojamo turto nuomos, atliekų tvarkymo bei kitokių mokesčių ar rinkliavų skaičiavimui ir valdymui. Sistema pritaikyta didelės apimties sąskaitų rengimui bei jų pateikimui klientams. Sistemos vartotojais gali būti tiek verslo įmonės, tiek biudžetinės įstaigos. Sukurtas portalas išorės vartotojams, skirtas teikti pranešimus ir dokumentus bei pasiekti informaciją. Sukurta duomenų saugykla analitinių ataskaitų rengimui bei duomenų archyvavimui.

Šio sprendimo apimtyje jau įgyvendinta daug didelių ir mažesnių projektų: didžiausias 250 000 abonentų, mažiausias 30 000 abonentų.