Įgyvendinant VRM projektą, sėkmingai sukurtas nDVS

2015 08 01

nDVS – tai standartizuota dokumentų valdymo sistema, kurią VRM nemokamai platina visoms savivaldos įstaigoms.

VRM įgyvendindama projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ Įsigijo dokumentų valdymo sistemos (nDVS) sukūrimo, įdiegimo, sukonfigūravimo ir pritaikymo prie VIISP paslaugas. Projekto apimtyje UAB „Labbis“:

  • sėkmingai sukūrė dokumentų ir užduočių procesų valdymo funkcionalumą bei elektroninį parašą turinčią ir efektyviai savivaldybių paslaugų teikimo veikloje pritaikomą nDVS sistemą;
  • vienoje pilotinėje savivaldybėje įgyvendino technologinius darbus, apimančius elektroninių paslaugų procesus, sukonstruotus pasinaudojant VIISP infrastruktūra ir nauja nDVS.